PROFITUBE NA KONGRESE V ZAKOPANÉM

Naša spoločnosť PROFITUBE predstavila najnovšiu technológiu potrubnej pošty v stánku počas jubilejného 10. ročníka kongresu MODERNÉ TECHNOLÓGIE 2024. Kongres sa konal v hoteli Nosalowy Dwór v Zakopanom, kde sa odborníci a prednášajúci zaoberali najdôležitejšími otázkami týkajúcimi sa infraštruktúrnych a logistických riešení implementovaných v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú vplyv na zlepšenie kvality ich fungovania a optimalizáciu nákladov nemocníc.