Potrubná pošta

Systémy potrubnej pošty

Potrubná pošta zaisťuje automatizovanú prepravu zásielok v špeciálnych puzdrách po celom areáli nemocnice, medzi jednotlivými pracoviskami, laboratóriom, krvným centrom a pod.

Transport transfúznych prípravkov

Zabezpečená, registrovaná a validovaná preprava transfúznych prípravkov.

Transport cytostatík

Bezpečná, registrovaná a validovaná preprava cytostatických látok (infúzny vak s cytostatikami a biologickou liečbou, uzavreté striekačky).

Transport liekov

Doplnenie alebo zmena spôsobu distribucie liekov po areáli nemocnice.

Profitube AntiVirus®

Technológia zvyšujúca bezpečnosť používania potrubnej pošty v zdravotníctve.