Automatické laboratóriá

Automatické laboratóriá

Úplná integrácia potrubnej pošty do laboratórnych analyzátorov, automatické doručovanie a spracovanie vzoriek.

Sortéry

Plne automatické triedenie prepravovaných skúmaviek s možnosťou následnej redistribúcie na samostatné pracoviská prostredníctvom potrubnej pošty.

Automatická vykládka

Bezpečná dodávka a automatické vykladanie laboratórnych vzoriek z puzdra.

Autolab 4.0

Komplexné monitorované riešenie automatizácie prepravy, distribúcie a vyhodnocovania vzoriek.