NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Systémy potrubní pošty

Potrubná pošta zaisťuje automatizovanú prepravu zásielok v špeciálnych puzdrách po celom areáli nemocnice, medzi jednotlivými pracoviskami, laboratóriom, krvným centrom a pod.

Robotizované lekárne

Automatický lekárenský systém, ktorý dokáže pripraviť jednotlivé balenia, zaistí ich uskladnenie, pripraví a distribuuje lieky pre každého konkrétneho pacienta v jednej zásielke.

Automatizované laboratóriá

Inovatívne riešenie príjmu a spracovania vzoriek doručených potrubnou poštou

Prepravné roboty

Autonómny dopravný systém pre nemocnice, ústavy sociálnej starostlivosti, hotely, letiská, nákupné strediská a ďalšie