Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: info@profiterm.com
Tisk

Potrubná pošta v tlači a médiách


Cityfarma - Potrubná pošta v lekárňach

Cityfarma

Potrubná pošta je spôsob prepravy farmaceutických produktov, ktorý sa v súčasnosti neustále zdokonaľuje pre lepšie využitie v budúcnosti. Potrubná pošta umožňuje v našich lekárňach…
Čítať viac…