Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: info@profiterm.com
Tisk

Potrubná pošta - prepravný systém


Potrubná pošta spoločnosťi PROFITERM

moderný a v súčasnej dobe hodne využívaný pneumatický prepravný systém, prevažne v zdravotníctve, lekárňach, priemyslových podnikoch, supermarketoch, peňažných ústavoch a všade tam, kde je potrebné vzorky, lieky, výrobky, dokumenty, peniaze a pod. prepravovať medzi objektmi na rôzne vzdialenosti v budovách, v nadzemných, v podzemných priestoroch, v kolektoroch.


Aký je prínos potrubnej pošty ?


Ako a kde je možné potrubnú poštu nainštalovať?

Celý systém potrubnej pošty je modulárný a je možno ho nainštalovať do nových i stávajúcích objektov a vonkajších areálov.

Môžete ho realizovať i po etapách popr. po jednotlivých oddeleniach tak, aby sa nenarušila prevádzka podniku alebo nemocnice.

Naša spoločnosť ®PROFITERM so svojimi bohatými skúsenosťami s potrubnou poštou svetového výrobcu firmy Sumetzberger (Viedeň, Rakousko), Vás rada zoznámi s možnosťami inštalácie a jej začlenenia do stávajúcich i novo budovaných či plánovaných objektov.

Prevádzkovanie  potrubnej pošty